• Utama
  • About Us
  • Organisasi
  • Visi, Misi Dan Objektif

2012 Family Day

VISI JABATAN

Menjadi jentera Pentadbiran Daerah yang bertaraf global untuk kebajikan dan kesejahteraan yang berkualiti dan kemakmuran kepada rakyat.

MISI JABATAN

Memajukan penyampaian perkhidmatan Kerajaan melalui tranformasi dan inovasi untuk memenuhi kehendak semua pelanggan dan rakyat.

OBJEKTIF JABATAN

  • Melaksanakan penyampaian perkhidmatan awam melalui tadbir urus korporat, inovasi dan kreativiti yang berkualiti dan amalan mesra pelanggan dan rakyat;
  • Meningkatkan kemajuan sosio-ekonomi ke tahap berprestasi tinggi, lestari, seimbang dan adil; dan
  • Meningkatkan imej perkhidmatan awam sebagai perkhidmatan yang mendahulukan pelanggan, proaktif dan cepat dalam mengatasi permasalahan pelanggan/rakyat.

Print   Email