• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Nama   Tuan Muhamad Ghopran Bin Yeop Hamzah
Jawatan :  Pegawai Daerah
Email :  do_peraktengah[at]perak.gov.my
No. Telefon :  053712095
No. Faks :  053712080


Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1.   Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT; 
   
2.   Menentukan keperluan keselamatan ict;
   
3.   Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar 
    Keselamatan ICT;
   
4.   Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PDT Perak Tengah
   

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.