Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah - Perlumbaan Kereta Mini Klasik