Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah - Perasmian Pusat Komuniti & Inovasi Desa, Layang-Layang Kanan Bota