Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah - Program Penyerahan Bantuan Peralatan Projek Rezeki Tani MARDI Perak
  • Utama
  • Buletin
  • Program Penyerahan Bantuan Peralatan Projek Rezeki Tani MARDI Perak

Pada  4 November 2020, Rabu, bertempat di Tapak Tanaman Projek Peserta (Kampung Gajah) telah berlangsung  sesi serahan barangan Rezeki Tani MARDI kepada penerima Encik Abu Hassan bin Mohamed Shaari yang mengusahakan Tanaman Fertigasi di Mukim Pasir Salak. Sesi serahan telah disempurnakan oleh Pegawai Daerah, Puan Rozalinawati binti Che Roslee bersama Encik Daud bin Endam, Pengarah MARDI Negeri Perak.