Laman Web Pejabat Daerah Dan Tanah Perak Tengah - Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
  • Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)Nama   Encik Mohd Syukri Bin Azaari
Jawatan :  Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)
Email :  syukri[at]perak.gov.my
No. Telefon :  053712095/096
No. Faks :  053712080


Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1.   Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT; 
   
2.   Menentukan keperluan keselamatan ict;
   
3.   Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar 
    Keselamatan ICT;
   
4.   Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PDT Perak Tengah