• Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Nama   Encik Mohd Syukri Bin Azaari
Jawatan :  Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)
Email :  syukri[at]perak.gov.my
No. Telefon :  053712095/096
No. Faks :  053712080


Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

1.   Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT; 
   
2.   Menentukan keperluan keselamatan ict;
   
3.   Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar 
    Keselamatan ICT;
   
4.   Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PDT Perak Tengah
   

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.