Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah - Orang Besar Jajahan
  • Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Orang Besar Jajahan
                                                                  Orang Besar Jajahan Perak Tengah,
                                                             Ybhg Orang kaya kaya Setia Bijaya Diraja

                      Dato' Seri Haji Mohd. Ghazali Bin Haji Abd. Rahman, S.P.M.P., D.P.M.P., P.M.P., J.P., P.P.T.

       Alamat Pejabat: Pejabat Orang Besar Jajahan Perak Tengah, Aras 2, Kompleks Pentadbiran Daerah Perak Tengah ,
                                    Seri Iskandar, 32600 Bota.

                                                          Telefon : 053712090 (P)    053712090 (FAKS)
                                                                          053128670 (R)
                                                                          0125058670