Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah - Pentadbiran Mukim
  • Utama
  • Maklumat Korporat
  • Organisasi
  • Pentadbiran Mukim

Daerah Perak Tengah mempunyai keluasan seluas 9,308 hektar.Daerah Perak Tengah mengandungi 12 mukim iaitu Blanja, Layang-layang, Bota, Lambor Kanan, Lambor Kiri,Pulau Tiga, Kampung Gajah, Pasir Panjang Hulu, Pasir Salak, Bandar, Kota Setia dan Jaya Baru.


1
mukim2