Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah - Visi, Misi Dan Objektif
Cetak
Jumlah paparan: 4914

VISI JABATAN

Mewujudkan Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah yang cekap dan berkesan ke arah pentadbiran daerah Yang Berkualiti, Berinovasi, Produktif dan Efektif serta memenuhi keperluan stakeholder menjelang tahun 2020.

 

MISI JABATAN

Merancang, Menyelaras, Melaksanakan serta Mengurus sumber tanah dan Pentadbiran Daerah bagi meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat Daerah Perak Tengah melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan mampan.

 

OBJEKTIF JABATAN