Pejabat Daerah dan Tanah Perak Tengah - Statistik Daerah
  • Utama
  • Maklumat Korporat
  • Pengenalan
  • Statistik Daerah

Statistik Penduduk Mengikut Jantina Dan Mukim 2010 hingga 2020;