Laman Web Pejabat Daerah Dan Tanah Perak Tengah - Statistik Daerah
  • Utama
  • Maklumat Korporat
  • Pengenalan
  • Statistik Daerah

Senarai Mukim dan Statistik Penduduk

No. Nama Mukim
Penduduk Keluasan
1 Blanja 15,194 orang. 22,274 hektar.
2 Layang-layang 3,744 orang. 6,475 hektar.
3 Bota 26,552 orang. 17,094 hektar.
4 Lambor 5247 orang. 10,101 hektar.
5 Pulau Tiga 4,081 orang. 13,727 hektar.
6 Kampong Gajah 7,693 orang. 5,957 hektar.
7 Pasir Panjang Hulu orang. hektar.
8 Pasir Salak 12,933 orang. 10,878 hektar.
9 Bandar 5,633 orang. 6,216 hektar.
10 Kota Setia 3,639 orang. 8,288 hektar.
11 Jaya Baru 366 orang. 15,022 hektar.